Gymnastiek Vereniging O.S.O. Tricht
 

Nieuws

Verandering gymlessen

De vakantie is alweer bijna voorbij en we willen u op de hoogte brengen van wat veranderingen.
We zijn druk bezig om vervanging te vinden voor Coby voor de groep 5/6, 7/8, VO en jazz op de maandagmiddag. Helaas is dit nog niet gelukt. Voor Coby is het te veel om én op maandag én op woensdag les te geven. Omdat deze groepen ook kleiner geworden zijn is er besloten om deze groepen samen te voegen en te verplaatsen naar de  woensdagmiddag van 17.00- 18.00 uur. Dus de gymlessen op maandagmiddag komen te vervallen per direct. 
Wij blijven natuurlijk druk doorzoeken naar vervanging en houden u hiervan op de hoogte.
Voor de peuters, kleuters en groep 3/4 basisschool verandert er niets.
We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u weer een sportief gymjaar toe. Voor eventuele vragen kunt u een mail sturen naar info@osotricht.nl


Oproep voor Penningmeester

Wij zijn met spoed op zoek naar een penningmeester. Dit zijn zoal de taken van een penningmeester:

-Verwerken van in/uitschrijvingen

-Incasso maken voor de bank

-Afschriften bijhouden

-Salaris betalen

- opstellen jaarrekening

-We vergaderen 3 à 4 keer per jaar.

 Lijkt het u leuk of wilt u meer informatie neem dan contact op met Cato de Haan

jan.dehaan@hetnet.nl


 Vervanging Coby

 Wij zijn op het moment druk op zoek naar een gymdocent voor groep 5/6, 7/8 basisschool en voortgezet onderwijs.

Wij houden u hierover op de hoogte.


 Coby

Met ingang van woensdag 31 oktober a.s zal Coby minder uren les gaan geven bij gymvereniging O.S.O.

Coby zal geen les meer geven tijdens onderstaande uren:

17.00-18.00 uur groep 5/6

18.00-19.00 uur jazz

19.00-20.00 uur groep 7/8/VO

 

Het bestuur doet haar uiterste best om tijdig een deskundige vervanger te hebben, zodat de lessen door kunnen gaan.

Wij houden u hiervan op de hoogte.

Wij begrijpen en respecteren de keuze van Coby en wensen haar veel succes en plezier toe tijdens de woensdagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uren de woensdagavonden van 20.00 tot 21.00 uur (met uitzondering van de reguliere schoolvakanties).

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt contact opnemen met Marieke Hamers of Lilian van Sante.