Gymnastiek Vereniging O.S.O. Tricht
 

Nieuws

Start gymlessen

Vanaf woensdag 19 mei 2021 starten we weer met de gymlessen in de gymzaal van het dorpshuis. Zie voor lestijden het kopje "nieuwsbrief"


Verandering gymlessen

De vakantie is alweer bijna voorbij en we willen u op de hoogte brengen van wat veranderingen.
We zijn druk bezig om vervanging te vinden voor Coby voor de groep 5/6, 7/8, VO en jazz op de maandagmiddag. Helaas is dit nog niet gelukt. Voor Coby is het te veel om én op maandag én op woensdag les te geven. Omdat deze groepen ook kleiner geworden zijn is er besloten om deze groepen samen te voegen en te verplaatsen naar de  woensdagmiddag van 17.00- 18.00 uur. Dus de gymlessen op maandagmiddag komen te vervallen per direct. 
Wij blijven natuurlijk druk doorzoeken naar vervanging en houden u hiervan op de hoogte.
Voor de peuters, kleuters en groep 3/4 basisschool verandert er niets.
We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u weer een sportief gymjaar toe. Voor eventuele vragen kunt u een mail sturen naar info@osotricht.nl


Oproep voor Penningmeester

 Wij zijn met spoed op zoek naar een penningmeester. Dit zijn zoal de taken van een penningmeester:

-Verwerken van in/uitschrijvingen-Incasso maken voor de bank

-Afschriften bijhouden

-Salaris betalen

- opstellen jaarrekening

-We vergaderen 3 à 4 keer per jaar.

 Lijkt het u leuk of wilt u meer informatie neem dan contact op met Cato de Haan:

jan.dehaan@hetnet.nl


Bestuursleden

Wij zijn ook dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Vind jij:

- het belangrijk de belangen van onze ‘gymkanjers’ te behartigen?

- het belangrijk om mee te denken over het beleid van de gymvereniging

- het leuk om activiteiten zoals wedstrijden en pietengym te organiseren?

- 4 x per jaar vergaderen goed passen in jouw agenda?

Wij zijn een gezellige groep die op zoek is naar nieuwe bestuursleden. Lijkt het je wat of wil

je meer informatie neem dan contact op met: mariekehamers9@hotmail.com of

lilianvansante@lijbrandt.nl

Zonder bestuursleden of penningmeester kan een gymvereniging niet bestaan.


Vervanging Coby

Wij zijn op het moment druk op zoek naar een gymdocent voor groep 5/6, 7/8 basisschool en voortgezet onderwijs.

Wij houden u hierover op de hoogte.

Mocht u vragen hebben, dan kunt contact opnemen met Marieke Hamers of Lilian van Sante.