Gymnastiek Vereniging O.S.O. Tricht
 

De laatste nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van OSO met informatie over de laatste ontwikkelingen.


Beste Leden,

Zoals bekend mag er in de gemeente West Betuwe vanaf 5 mei a.s. weer beperkt gesport worden door de jeugd!! Kinderen  mogen onder begeleiding en in groepsverband weer gymmen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Tevens hebben wij een aangepast programma voor onze volwassene leden.

Wij gaan dit doen op twee locaties. Peuters, kleuters en conditie-uur worden aangeboden op het buitenterrein van ’t Beldertje, Raamweg 71a Tricht. Kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool krijgen gymles op Sportcomplex Crayestein, Middelweg 54 Tricht.

Aangepast tijdschema woensdagmiddag:

Tijd

Groep

locatie

13.55-14.55

Peuters

‘t Beldertje

15.05-16.05

Kleuters

‘t Beldertje

16.30-17.30

Basisschool groep 3 t/m 8

Sportcomplex Crayestein

20.00-21.00

Conditie-uur

‘t Beldertje


In het geval een kind/ ouder geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om te sporten, geef dit dan door aan Coby Ebben via coby.ebben@hotmail.com

Tevens ontvangen wij van de kinderen die wel komen graag een mail naar coby.ebben@hotmail.com met naam van het kind en telefoonnummer van contactpersoon voor eventuele noodgevallen. Wij willen dit contactenbestand  i.v.m. de omstandigheden graag helemaal bijwerken.

Neem goed kennis van onderstaand regels en van dat protocol in de bijlagen, dat voor jou van toepassing is.

Veiligheid- en hygiëneregels

-       voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

-        blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

-        blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je            kind weer laten sporten en naar buiten;

-       blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze           persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

-      houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

-      hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

-     ga voordat je naar de gym vertrekt thuis naar het toilet;

-      was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

-       was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

-       kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis. Het is verboden om samen te scholen;

 

Slecht weer
Bij slecht weer gaan de gymlessen niet door! Hou hiervoor klasbord in de gaten.  Voor meer informatie kun je terecht op website. https://klasbord.nl
Mocht je nog niet aangemeld zijn dan kun je dit doen onder gebruikersnaam: Gymvereniging O.S.O Tricht met aanmeldcode: X7U-RVN

Regels gymlessen:
-   ouders mogen het sportcomplex Crayestein en buitenterrein ’t Beldertje niet
     betreden en mogen dus niet langs de lijn staan;  

-      toiletten mogen alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden;

Verkeer, parkeerplaats en fietsenstalling ( m.b.t. Sportcomplex Crayestein)

-       op de parkeerplaats geldt (zoals altijd) éénrichtingsverkeer;

-       ouders kunnen kinderen afzetten en doorrijden, vertrekken (max. snelheid op P is 15km/h);

-       fietsers houden rechts aan om de fiets in fietsenstalling weg te zetten, lopend links aanhouden om sportcomplex te betreden;

-        bij vertrek fietsenstalling lopend betreden door rechts aan te houden, bij verlaten fietsenstalling weer links aanhouden;

 

Als we met z’n allen in staat zijn deze maatregelen en protocollen op te volgen en te respecteren dan kunnen wij weer lekker gaan gymmen. Bovendien voorkomen we ingrijpen door de gemeente.

Veel plezier!

 

Bestuur gymnastiekvereniging O.S.O. Tricht